SAL7778, Akte: V°323.1 (631 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°323.1  
Act
Datum: 1493-03-22

Transcriptie

2019-01-04 door Walter Winnelinckx
Soe zijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) hee(re)n en(de)/
meeste(re)n ja(n)ne en(de) zijnder medegeselli(n)nen in hue(r)/
deylinge de goede hier nae bescreven ierst een huys/
mette(n) hove en(de) allen ande(re)n zijne(n) toebehoirte(n) gelege(n)/
te mechlen opde aenslagers heergracht d(air) inne de/
voirs(creven) wijlen jouffr(ouwe) te woenen plach tusschen/
de goede jans wijlen van battele en(de) den wech/
gaen(de) ten raemhove weert opde van xiii(½)/
stuv(er)s outs chijs dair uutgaen(de) Item noch xvii/
gouden gulden(en) erfchijs oft twintich stuv(er)s/
voir elken rinsschegulden(en) aen en(de) op huys/
en(de) hof mette(n) wy(n)nen(de) lande en(de) allen ande(re)n/
zijnen toebehoirten ostens van oyenbruggen gelegen/
op zillair nae inhoudt der brieve(n) dair af/
zijnde Item xvi fiertelen rocx erfpachts op/
seke(re) erve gelegen onder de banck van putte/
en(de) dair omtrint nu toebehoiren(de) gielijse kerreman/
te mechlen Item op seke(re) erve gelegen omtrint/
assche een mudde en(de) xix fiertele(n) rox mate(n) van/
assche en(de) tassche te leve(re)n nae inhoudt der brieve(n)/
dair af zijnde Item vijf scellinge brabants/
en(de) twee cap(uynen) op seke(re) erve gelege(n) te wolmerche(n)/
te weten(e) op twee boender eeussels toebehoiren(de)/
golijne bode en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) Item eenen/
beempt gelegen te wespelair Item twee gouden/
peet(er)s erflijck op seke(re) goede gronden van erven/
gelegen te wespelair Item vie(r) cap(uynen) en(de) xxiiii s(tuvers)/
borsg(elts) erfchijs aen en(de) op zeke(re) goede gelegen ter/
beke apud [achter] wespelair Item een stuck beempts gelegen/
te haecht achter puddeghems lancx der donckerstrate(n)/
op iiii d(enieren) pay(ments) d(air) uut gaen(de) ten behoirlijke(n) tijde/
te betalen(e) Item twee stuv(er)s erflijck te kers(mis)se/
vallen(de) op meest(er) arnts en(de) zijnder huysvr(ouwe)/
gedeelte staen(de) te quijten(e) den pe(n)ni(n)ck xviii/
Item tderdel van vii pet(er)s lijftochten staen(de)/
ten live jouffr(ouwe) lijsbette(n) suene(n) op de stadt/
van mechlen ende dese deylinge (et)c(etera) Et sat(is)/
ren(un)ci(ans) prout cor(am) borch naen m(ar)cii xxii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-10-20 door Jos Jonckheer