SAL7778, Act: V°327.2 (639 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°327.2  
Act
Date: 1493-03-23

Transcription

2018-12-03 by Walter Winnelinckx
Soe sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) arnde/
in zijnder deylingen de goeden en(de) rinten hier nae/
volgen(de) Ierst alsulcken thien scellinge erflijck als/
de voirs(creven) hue(r) moeder hadde op de stad van thienen/
Item alsulcken landen en(de) beempden als jouffr(ouwe)/
machtelt wed(uwe) vrancx wijlen pynnock den voirs(creven)/
gebruede(re)n in testame(n)te gelate(n) heeft gelegen te/
oirbeke Item twee ryns gulden(en) erflijck op alle/
de goede den voirs(creven) ja(n)ne op heden tegen den voirs(creven)/
arnde in zijne deylinge gevalle(n) welke twee ryns/
gulden(en) erflijck de voirs(creven) jan en(de) jouffr(ouwe) katlijnen/
coelen(er)s sine huysvrouwe den voirs(creven) arnde vand(en) voirs(creven)/
hue(re)n goeden in hue(r) deylinge gevalle(n) geloeft hebben/
en(de) geloven te betalen(e) jairlijx s(in)[t] jans(mis)s[e] baptiste(n) infutur(um)/
met cond(ici)[en] dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) twee ryns/
gulden(en) erflijc sal moegen lossen en(de) afquijten teene(n)/
oft te twee male en(de) elc ryns gulden(en) met xviii gelike(n)/
rins gulden(en) en(de) met volle(n) pachte hanc quoq(ue) et sat(is)/
p(ro)ut cor(am) boech(out) naen m(ar)cii xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer