SAL7778, Act: V°347.4-R°348.1 (686 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°347.4-R°348.1  
Act
Date: 1493-04-20

Transcription

2019-03-07 by Walter Winnelinckx
Item es te weten(e) dat vand(en) voirs(creven) twee/
rinsgulden(en) egheene penni(n)gen en zijn gecomen/
mair dat die opdracht is geschiet om te mi(n)cken/
de voirs(creven) rinte van vii r(ins) gulden(en) en(de) v(er)guetsen/
van dier d(air) voe(r) de voirs(creven) h(er) jan capucii de/
voirs(creven) goede soude hebben laten liggen op dat/
dat niet gebuert en wae(re) mits dat de huysen/
mits den quade tijde zee(r) genedert en(de) geargert
//
zijn Ende dat de voirs(creven) h(er) jan capucii de voirs(creven) goede/
soude hebben laten liggen op dat dat niet gebuert/
en wae(re) mits dat de huysen mits den quade tijde zee(r)/
genedert mits der selv(er) opdracht oic tzijne(n) laste sal drage(n)/
vand(en) voirs(creven) zijnen goeden alsulke(n) thien l(i)b(ra) pay(ments) eene(n) oft/
halven cap(uyn) outs chijs als bevonden zijn gaen(de) uuyte(n)/
voirs(creven) goeden bove(n) den and(ere) co(m)mer d(air) uuyt gaen(de) d(air) op/
bijd(en) meest(er)s vand(en) dist(ri)bucie(n) hem gewara(n)dereert zijn ten/
tijde dat hij de goede tegen hem vercreech van welken/
x l(i)b(ra) en(de) cap(uyn) de selve h(er) jan capucii den voirs(creven)/
meest(er)s heeft gequiteert Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer