SAL7778, Act: V°372.2 (725 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°372.2  
Act
Date: 1493-05-08

Transcription

2020-06-29 by Walter Winnelinckx
Item huyge scoutheit en(de) jan cornelijs cooplude/
ter eenre en(de) katlijne wed(uw)[e] jans wijlen tax ter/
ande(r) zijden hebben gelooft tonderhouden(e) te voldoen(e) en(de)/
tacht(er)volgen(e) tghene des o iiii goede ma(n)nen dair/
inne zij hen gesubmitteert hebben Te voldoene/
wetene robbeert cleynart en(de) jan boxho(r)en/
inde parijsstrate van wegen der voirs(creven) cooplude(n)/
en(de) (christ)iaen de nausnijde(re) en(de) henr(ic) vand(er) stoct/
van wegen der voirs(creven) weduwe(n) van hue(re)n questie(n)/
en(de) geschille(n) die zij tegen malcande(re)n uut/
staen(de) hadden en(de) dair om zij op heden/
wae(re)n bijden raide vand(er) stadt uutspreken/
en(de) hen appointe(re)n sullen Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi/
p(rese)ntibus h(er)meys burg(imagistr)[o] et plu(r)ibus aliis/
de (con)s(ili)[o] maii viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer