SAL7778, Act: V°373.1 (728 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°373.1  
Act
Date: 1493-05-10
LanguageLatinum

Transcription

2019-02-28 by Walter Winnelinckx
Latijn
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1 [links in de marge V°373]
Date: 1507-09-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-02-28 by Walter Winnelinckx
Den brief h(ier)af es geg(even) clase/
van hersbeke man en(de) mo(m)boir/
jaq(ue)mijne(n) henr(icx) nae dien/
ons gebleken es bij c(er)tificatie(n)/
ond(er) zegel ten saken d(er) stad/
van antwerpe Dat zij/
jaq(ue)mine es alleen(e) eene/
e(n)nige docht(er) de van/
cornelijse henricx vand(er)/
daet x sep(tem)[br(is)] xv[c] (secund)[o]/
act(um) x septe(m)br(is) xv[c] (secund)[o]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer