SAL7778, Act: V°384.2 (741 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°384.2  
Act
Date: 1493-05-17

Transcription

2018-12-05 by Walter Winnelinckx
Item es te weten(e) ende hebben verclairt de voirs(creven)/
walter(ijs) en(de) joes dat de voirs(creven) rinte compt spruyten(de)/
uuyt saken vand(en) officie(n) vanden clercscape vand(en)/
bloede bynnen des(er) stad en(de) voir de pe(n)ni(n)gen dair af/
zij met malcande(re)n zijn ov(er)come(n) en(de) die joes walterijse/
d(air) voe(r) soude hebben gegeven welke officie de voirs(creven)/
walter(ijse) den voirs(creven) joese heeft geresigneert met allen den/
rechte en(de) actie hem compete(re)nde inde selve en(de) oic totten/
penni(n)gen die hij dair voe(r) gegeven heeft ten tijde van/
zijnen vercrigen(e) vand(er) selv(er) officien Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer