SAL7778, Act: V°384.4-R°385.1 (743 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°384.4-R°385.1  
Act
Date: 1493-05-17

Transcription

2019-02-21 by Walter Winnelinckx
Item is condicie en(de) voirweerde soe verre de voirs(creven) joes/
naemaels gebreckelijck wae(re) den voirs(creven) gehuyssche(n) de voirs(creven)/
hue(r) rinte ten t(er)mijnen voirs(creven) te betalen(e) en(de) te late(n) volge(n)/
van zijnen voirs(creven) rechten oft dat hij voir hen oft den/
lanxstleven(de) van hen aflivich wordde sonder den selven/
gehuysschen vand(en) voirs(creven) rinten goede vestich(eit) met borghe(n)
//
oft panden gedaen oft afgeleet te hebben(e) soe sullen zij/
oft de lanxstleven(de) van hen hue(r) actie vand(er) voirs(creven)/
officien en(de) vanden pe(n)ni(n)gen die de voirs(creven) walter(us) dair/
voe(r) gegeven heeft en(de) begrepen zijn inde brieve(n) van zijnd(er)/
ghiften der voirs(creven) officien met alle den rechte en(de) actien/
he(n) van te vo(r)en compete(re)nde inde selve wederhebbe(n) ende/
behouden en(de) sal de ghifte van joese in dien gevalle van/
o(n)weerden zijn dwelc de voirs(creven) joes alsnu oic gekint/
heeft welke cond(ici)[e] te dier meyni(n)gen en(de) ter [meerder] sekerh(eit)/
van dien sal wordde(n) gestelt inde brieve(n) vand(er) ghifte(n) des/
voirs(creven) joes Ende te dier meyni(n)gen oic sulle(n) de br(iev)[e]/
des voirs(creven) walter(us) en(de) oic van joese vand(er) voirs(creven)/
officien gestelt wordden en(de) bliven alh(ier) onder wet/
ende de rinte afgequete(n) bevesticht als voe(r) oft verstorve(n)/
sulle(n) de voirs(creven) brieve vand(er) officie(n) volge(n) joese oft/
zijne actie in dien hebben(de) Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer