SAL7778, Act: V°389.3-R°390.1 (758 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°389.3-R°390.1  
Act
Date: 1493-05-24

Transcription

2019-02-11 by Walter Winnelinckx
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond dat jan van halmale/
als man en(de) mo(m)boir dorotheen willemairs wettige docht(er)/
rombouts wijlen willemair en(de) gheert van lambroeck/
als man en(de) mo(m)boer lijsbetten willemaer zijnd(er)/
huysvr(ouwe) hebben gecedeert getransporteert en(de) ov(er)gegeven/
diericke van langrode en(de) jouffr(ouwe) katlijnen molepas/
zijnd(er) huysvr(ouwe) alsulken vijf en(de) eenen halven rijders/
eens als hen wout(er) van langrode alsnu sculdich/
en(de) tacht(er) es uut saken van xi rijders erflijck/
die de selve wout(er) van seke(re)n zijne(n) goede(n) jairlix/
sculd(ich) es en(de) voirts noch xxii rijders als hen/
aen den selve(n) woute(re)n van twee naest toecomen(de)/
jairen vallen en(de) verschijnen sullen te weten(e) in/
m(er)te xciii en(de) m(er)te xciiii beyde naistcomen(de) ende/
hebben dair om geconstit(ueert) sonder e(n)nich wederroepe(n)/
de selve gehuysschen aut om tvoirs(creven) acht(er)stel metten/
twee toecomen(de) pachten aen den selven woute(re)n/
en(de) zijn goeden te vervolghen teysschen opte bue(re)n/
en(de) tontfange(n) in myndernisse en(de) alslage van alsulker/
schult als lijsbeth wijlen van berlair wed(uwe) des/
voirs(creven) wijlen rombouts en(de) moeder der voirs(creven)/
gesuste(re)n der voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) sculd(ich) en(de)/
tacht(er) was dair voe(r) te panden te dagen rasteme(n)te/
te doen leggen en(de) allet ghene dair inne te doen(e)
//
des de voirs(creven) geswage(re)n selve soude moegen doen p(ro)mitt(entes)/
rat(um) ende soe bijden selven woute(re)n oft zijne(n) naecomeli(n)g(en)/
den voirs(creven) gehuysschen betailt sal wordden dair af hebben/
de voirs(creven) geswage(re)n den selven woute(re)n gequiteert en(de)/
gelooft quijt te houden(e) tegen eene(n) yegelijken cor(am) lyefk(enrode)/
g(ra)ven maii xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer