SAL7778, Act: V°411.3-R°412.1 (807 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°411.3-R°412.1  
Act
Date: 1493-06-21

Transcription

2018-11-28 by Walter Winnelinckx
Item jonch(e)r arndt van elde(re)n sone wijlen hee(re)n/
wout(er)s van elde(re)n ridders ende jouffrouwe marie van/
gavre zijne medegeselli(n)ne renu(n)c(ierende) in p(rese)ncia/
hebben gekint en(de) geleden dat zij van nu vortaen(e)/
tot hue(re)n laste genomen hebben de helicht van alsulken
//
vijf rinsguld(en) erflijck ter quijting(e) den d(enier) xviii als/
de voirs(creven) h(er) wout(er) met zijne(n) seke(re)n borghe(n) jairlijx/
sculd(ich) es lod(ewijck) vand(er) borgh ende hebben dairo(m)me/
gelooft renu(n)c(ierende) de helicht vand(en) voirs(creven) rinten/
talle(n) tijden en(de) t(er)mijne(n) als die valle(n) sal te betalen(e)/
af te leggen(e) oft te bewijsen(e) nae tenue(r) vand(en)/
scepen(en) brieve(n) dair af sijnde en(de) den voirs(creven) h(er) woute(re)n/
zijn borghe(n) en(de) hue(r) goede tot hue(re)n manissen dair af/
costeloes en(de) schadeloes te houden(e) en(de) te lossen(e) t(am)q(uam)/
ass(ecutu)[m] cor(am) boech(out) naen junii xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer