SAL7778, Act: V°74.1 (160 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°74.1  
Act
Date: 1492-09-25
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-29 by Walter Winnelinckx
Item ambros(ius) vand(en) dale arnt van kessel ende/
yde vanden dale sijn huysvrouwe [jan van huldegaerde(n) en(de) g(er)truydt vand(en) dale zijne huysvr(ouw)e] goirt de/
visele(re) inden name van hem selve(n) en(de) inden/
name g(er)truyden sijnder docht(er) in sijne(n) broode/
sijnde die hij h(ier) inne(n) geloeft heeft te verva(n)gen/
goirt bubbele(re) als maech en(de) mo(m)boir van ma/
griete(n) vanden dale ende meest(er) kaerle putcheys/
en(de) vranc braecma(n)s als mo(m)boe(re)n willems/
henricx en(de) claes braeckmans gebruede(re)n kinde(re)n/
claes wijlen braecmans die hij hadde van/
joha(n)nen wilen vanden dale ond(er) hen daghe/
sijnde in p(rese)nc(ia) hebben gekint en(de) gelijdt/
dat eloy de lathouwe(r) en(de) marie(n) vanden/
dale sijnd(er) huysvr(ouwe) in hue(re) deylinge geval/
len zijn onder den ande(re)n vanden goeden die/
achter bleve(n) en(de) verstorven zijn na de doot/
henricx wilen vanden dale en(de) johannen/
sijnd(er) huysvr(ouwe) vad(er) en(de) moeder yerst der/
voirs(creven) kinde(re)n vand(en) dale de helicht van vier/
chijs gulden(en) erf(lic) op huys en(de) hof h(er) jans/
wijlen crabbe priesters te bruessel gelegen/
inde blaesstrate Item noch de helicht/
van iii(½) chijs gulden(en) oic erf(lic) op een huys/
oic te bruessel gelege(n) op sint guericx brugge/
van welken chijse en(de) rinte dand(er) helicht/
toebehoirt gorde de bubbe(re)le(re) hanc quoq(ue) et/
sat(is) prout cor(am) grave(n) borch septembr(is) v[ta]
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1 [links in de marge V°74]
Date: 1492--
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-29 by Walter Winnelinckx
Item paulus vand(en) dale f(ilius) quond(am) henrici/
approba[t] in forma cora(m) borch buetsele septe(m)br(is) xxv/
xxv
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-05-12 by Jos Jonckheer