SAL7779, Act: R°11.4-V°11.1 (14 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°11.4-V°11.1  
Act
Date: 1493-06-29

Transcription

2021-11-02 by fernand BERTRAND
It(em) jan van ijssche ende magriete bocx wed(uw)[e] claes wijle(n)/
merchant des jongen sijn huysvrouwe hebbe(n) geloeft ind(ivisim)/
joese vander bruggen van bruessel [en(de) hee(re)n ja(n)ne vander brugge(n) prieste(r) aut] xxi andries/
guld(en) oft xii dobbel vierstale voir elke(n) andr(ies) guld(en)/
ge(re)kent Ende dat uuyt saken van drie rins guld(en)
//
erflijker rinten die de voirs(creven) jan van ijssche met scepen(en)/
brieve(n) van bruessel op seke(re) sijne goede den voirs(creven)/
joese bekint hadde int jair lxxxix xxii aug(us)[ti] dewelke/
mits d(er) voirs(creven) so(m)men versmelte(n) sulle(n) Te weten(e) de/
twee andr(ies) guld(en) d(air)af als vand(en) verlette uuytstaen(de)/
tot des(en) dage toe bynne(n) xiiii nachte(n) naistcomen(de)/
iiii(½) sinte remeysmisse naistc(omende) iiii(½) d(air)af te kers(miss)[e]/
dair nae volgen(de) iiii(½) andr(ies) guld(en) te paesche(n) dat/
dair nae volge(n) sal en(de) v(½) andr(ies) guld(en) d(air)af mette(n) coste(n) van des(en) br(ieve)/
s(in)t jansmisse dat dair naist volge(n) sal te betalen(e)/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] cor(am) abs(oloens) zande junii penult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator