SAL7779, Act: R°12.1 (15 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°12.1  
Act
Date: 1493-07-04

Transcription

2021-11-01 by fernand BERTRAND
Allen den ghenen (et)c(etera) dat h(er) symoen sampeyn prieste(r)/
alse rectoir va(n)de(n) outairs van ons(er) liever vrouwe(n) en(de)/
sinte magriete(n) inder kercken van sinte peet(er)s te loeven(e)/
ende heeft geconst(itueer)[t] pauwelse van oerschot om/
op seke(re) p(ar)cheelen van goeden bynne(n) der prochie(n) van/
halen gelegen diversen p(er)soene(n) toebehoiren(de) met/
rechte te vervolgen ende te verhalen Alsulk(en) advena(n)t/
vanden gebreke van drie goud(en) corvorst(er) guld(en) erflijker/
rinten als deselve voirs(creven) goede met meer ande(re)n/
goede(n) desselfs pauwels sculd(ich) sijn jairlijx den voirs(creven)/
hee(re)n symoen(e) nae gelegenh(eit) vand(en) groote(n) ende/
weerden vande(n) selve(n) goeden ende niet voirde(r) Dair/
voe(r) te panden te dagen ende alle pointe(n) van rechte/
te doene en(de) te vorde(re)n die behoire(n) sulle(n) ende die/
de voirs(creven) h(er) symoen selve soude moegen doen wairt/
dat hij telker tijt ende plaets(en) tegewoirdich en(de) voir/
ooge(n) wa(r)e P(ro)mitt(ens) ratu(m) renu(n)c(ians) quo ad r(e)vocatione(m)/
cor(am) caverson zande julii iiii
ContributorsGreet Stevens , Walter Winnelinckx
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator