SAL7779, Act: R°137.2-V°137.1 (270 of 809)
Search Act
previous | next
Act R°137.2-V°137.1  
Act
Date: 1493-10-31

Transcription

2022-11-01 by fernand BERTRAND
Alsoe als ten vervolghe willems van lele als/
procur(eur) hee(re)n meest(er) jans van cruyni(n)gen/
doctoirs in medicijnen geleyt zijnde nae den/
rechte van des(er) stad voir zijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieven van loeven(e)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
onder den ande(re)n jans wijlen vand(en) berghe/
reynarts ernarts willems vand(en) walsberghe/
jans srintmeesters goirts quistwate(r) jans vand(en)/
berghe janssoene soe wair die gelegen zijn met/
brieven van des(er) stad gescreven es geweest aen/
den meye(re) van s(in)t aechten rode oft zijnen stadhoude(re)/
Ende versocht zee(r) ernstelijck alle de goede/
der voirs(creven) p(er)sone(n) te leve(re)n en(de) te doen volgen/
den voirs(creven) geleidden oft den bring(er) ons(er) brieven/
in zijnen name Ende den voirs(creven) p(er)sonen oft zij/
hen dair tegen hadden willen oppone(re)n dach van/
rechte te beteeken(e) alh(ier) inde banck voir meye(re)/
ende scepen(en) van loeven(e) op heden dienen(de) aldair/
nyemant van hue(re)n wege en es gecompareert/
den voirs(creven) procu(eur) compare(re)nde ende trecht voirts
//
versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loeven(e) ter/
manissen smeyers gewesen met vo(n)nisse nae dien/
hen behoirlijck heeft bij cleernissen boudewijn bellens/
bode te voete van des(er) stad die gecleert heeft/
bij zijnen eede de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besch(eidinge)/
behoirlijck bij [den] stadhoude(re) smeyers van s(in)[t] aechten/
rode geschiet te zijne datmen den voirs(creven)/
geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden houden/
soude inde macht van zijnen scepen(en) brieven/
beleidde soe verre het noch voir hen scepen(en) come(n)/
is In scampno Eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator