SAL7779, Act: R°313.2-V°313.1 (596 of 809)
Search Act
previous | next
Act R°313.2-V°313.1  
Act
Date: 1494-03-15

Transcription

2023-10-30 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) weduwe heeft gecleert/
bij hue(re)n eede ten heylige(n) die zij d(air)o(m)me/
ten staven(e) van eenen geswo(r)en vorste(r)/
bynnen des(er) stadt [gedaen heeft] dat de voirs(creven) goede/
met behoirlijken p(ro)clamatie(n) en(de) kercge/
boden [op hoogen] zijn v(er)cocht en(de) mette(n) uuytgaen(e)/
vand(er) berrend(er) keerssen bleven den voirs(creven)/
thomase om en(de) voir thien [r(insch)g(ulden)] erflijck den pe(n)n(ing)/
xviii Item van hoegen en(de) wijn tsamen xxxvi stuv(er)s/
dair af en(de) aen te cortten comen de p(ar)tien hier/
nae volgen(de) Inden iersten sesse rinsgulden(en) erflic/
d oic den d(enier) xviii dair voe(r) de voirs(creven) wed(uw)e/
geleyt is die afgecort aen den voirs(creven) coop blijven/
vie(r) r(insch)guld(en) erflic den pe(n)n(ing) als vo(r)e dair/
aen en(de) af gecort moeten wordden Ierst xii
//
r(insch)gulden(en) voir de betalinge van twee jair pachte(n)/
der voirs(creven) vi r(insch)g(ulden) onbetailt uutstaen(de) Item/
voir de costen vand(en) procedue(re)n met rechte/
bij crachte vand(en) voirs(creven) beleide op de goede des/
voirs(creven) jans wijlen diericx gedaen den cedulen/
op de kerck due(re)n geslagen die den p(ro)chiaen(en)/
gegeven zijn der p(ro)chiaen(en) wijn de cedulle/
van der voirweerde(n) voirs(creven) tsamen xxxix(½) st(uvers)/
Item die v(er)teert zijn opde sitdagen xiiii(½) st(uvers)/
Item voe(r) dese guedinge uutden voirs(creven) beleide/
xxviii stuv(er)s Item voe(r) de helicht vand(en) pont/
gelde van eene(n) r(insch)g(ulden) erflijc die betalen(de)/
dese laste(n) afgeleet wordt negen stuv(er)s maken/
alle de voirs(creven) p(ar)tien van betalingen xvi r(insch)g(ulden)/
xi stuv(er)s die afgecort aen den eene(n) r(insch)g(ulden) vand(en)/
vie(re)n metten xxxvi stuv(er)s van hoegen en(de)/
wijne bliven en(de) hoeveren bove(n) de drie/
r(insch)g(ulden) erflijc die opde goede bliven tot behoef/
vand(en) erfgenamen des voirs(creven) jans diericx/
oft sijne actie hebben(de) vijf vive en(de) sestich/
stuv(er)s die de voirs(creven) thomas geloeft heeft/
den voirs(creven) ir erfgenamen oft actie hebben(de)/
te geven(e) Eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator