SAL7779, Act: R°314.3-V°314.1 (598 of 809)
Search Act
previous | next
Act R°314.3-V°314.1  
Act
Date: 1494-03-08

Transcription

2023-11-09 by fernand BERTRAND
Item gielijs vanden bulke sone wilen jans/
woenen(de) te kessele inden bijvang van lyere/
in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint genome(n)/
te hebben(e) tegen bruede(re)n woute(re)n sweerts/
pat(er) ende confesseur sgoidsh(uys) vand(en) xi[m] meechden/
opde halfstrate te loven(e) thof desselfs goidsh(uys)/
gelegen te kessele met v boend(er) lants aen/
tselve gelegen tusschen de goede laureys/
van roesbroeck ter eenre en(de) de goede/
henricx wilen colibrants ter ande(re) comen(de)/
metten ynde aen de boogarts heyde It(em)/
noch v dach(mael) lants gelegen ald(air) opde herstrate/
tusschen de goede jans de herde en(de) g(eer)ts de/
wynt(er) comen(de) mette(n) eenen ynde aen de herstrate/
Te houden te hebben ende te wynnen van
//
desen half m(er)te eenen t(er)mijn van vi jai(r)en lang/
due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de)/
Elcx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voir xxiii viertele(n)/
rogs pag(abilis) cu(m) vanno der maten van lye(re) alle/
jai(r)e te kersmisse te betalen(e) en(de) te lyere inde/
stadt daert den p(ro)cur(eur) des goidshuys believe(n)/
sal te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)[m] des sal de voirs(creven) wynne/
tsijnen laste sculdich sijn jairlijcx soe in tijts te/
betalen(e) dat den voirs(creven) goidsh(uyse) d(air)bij gheene/
schade en come alsulken vi fiertelen rogs/
en(de) een half als uuten selven goeden gaen/
Ende oft d(air)af enige schade quame dat soude/
zijn ten laste vanden wynne behalven dat de/
selve vi(½) fiertelen cortten sullen aen den voirs(creven)/
pacht des voirs(creven) goidshuys It(em) heeft noch genome(n)/
de selve wynne alsulken beemde als tgoidsh(uys)/
ald(air) liggen(de) heeft Te weten(e) v dach(mael) beemps/
gelegen ald(air) tusschen der kerken goet van kessele/
ter eenre en(de) peters van roesbroeck goede ter/
ande(r) zijden Alle jai(r)e om en(de) voe(r) vii pet(er)s te/
xviii st(uvers) tstuck s(in)[te] m(er)tensmisse te betalen(e) den/
voirs(creven) goidsh(uyse) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] des sal oic de voirs(creven)/
wynne tsijnen laste als vo(r)e in afslage des/
voirs(creven) es betalen alsulken ii r(insch)g(ulden) ii blanc(ken) en(de)/
v l(i)b(ra) paymi(n)ts als uuten selven goeden gaen/
Met voirw(er)den soe v(er)re e(n)nig(er) vand(en) voirs(creven)/
p(ar)tien beliefde te scheiden(e) ten yersten drie jai(r)en/
dat zij dat sullen moegen doen behalve(n) dat/
de ghene die alsoe scheiden wilt dat den/
ande(re)n een half jair te vo(r)en sal moeten cu(n)digen/
Item sal de voirs(creven) wynne sculdich sijn de/
voirs(creven) lande wel en(de) loflijck te wynnen/
te werven en(de) te mesten gelijck reghenoote(n)/
boven en(de) beneden en(de) tsijnen afscheiden(e) sal/
den toecomen(de) wynne volgen alle tstroo en(de)/
mest inden voirs(creven) hove wesen(de) It(em) sal de/
wynne alle beken wat(er)loopen en(de) wegen/
wel en(de) loflijc houden vegen ende ruymen/
sond(er) last des voirs(creven) goidsh(uys) It(em) sal de wynne/
de huysingen houden vand(er) onderst(er) rijkelen/
nederweert tsijnen laste en(de) de huysinge/
i(½) dach decken tsijnen coste En(de) oft men/
daer meer behoefde te decken(e) dat sal tgoidsh(uys)/
tsijnen laste alleen(e) moeten doen Ende alle/
dese voirw(er)den (et)c(etera) Cor(am) beert cav(er)son m(ar)cii viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator