SAL7779, Act: R°315.2 (599 of 809)
Search Act
previous | next
Act R°315.2  
Act
Date: 1494-03-10

Transcription

2023-11-11 by fernand BERTRAND
Item jan van wesenhagen die onlancx leden/
in hueringen genomen heeft tegen joese/
van oedenbrugge rintm(eeste)r m(ijns) hee(re)n van nassouw/
de brugghe van eppeghem mett(er) thienden/
viersthove beemden en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n)/
Eenen t(er)mijn van kersmisse lestleden drie/
jai(r)en lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er)/
middel vervolgen(de) op seke(re) conditien tusschen/
hen ond(er)sproken en(de) oic om eene seke(re) so(m)me/
van pe(n)ni(n)gen jairlijcx d(air)voe(r) te betalen(e) in/
p(rese)ntia Heeft gekint en(de) geleden de helicht/
vand(er) voirs(creven) bruggen thienden viersthoove/
beemden en(de) ande(re)n toebehoirten ov(er)gegeven/
te hebben(e) zijnen t(er)mijn due(re)nde janne de/
kempene(re) sone wilen jans die dat/
bekint heeft genomen te hebben(e) Ende/
heeft d(air)o(m)me geloeft jairlijcx den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde half de pe(n)ni(n)gen te betalen(e)/
en(de) oic alle costen en(de) lasten half te gelden(e)/
ende te dragen(e) gelijck en(de) d(air)inne de voirs(creven)/
jan van wese(n)hagen in enig(er) manie(re)n aen/
m(ijnen) voirs(creven) hee(re) van nassouwen oft zijnen/
rintm(eeste)r uut saken der voirs(creven) bruggen ge/
houden mach sijn ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] It(em) de voirs(creven) jan/
de kempene(re) sal gehouden sijn den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) brugghe alleen(e)/
te winden(e) en(de) ned(er) te laten(e) sond(er) cost oft/
last des voirs(creven) jans van wesenhage En(de)/
oft hij yeman(de) borchde d(air)voe(r) sal hij moeten/
inne staen en(de) dat betalen ten ynde vand(en)/
jai(r)e En(de) alle dese voirw(er)den (et)c(etera) Cor(am) beert abs(oloens)/
m(ar)cii x
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator