SAL7779, Act: R°322.2 (609 of 809)
Search Act
previous | next
Act R°322.2  
Act
Date: 1494-03-18

Transcription

2023-11-14 by fernand BERTRAND
Alsoe als ten vervolghe joh(ann)is nijs als procur(eur) hee(re)n pet(er)s nouts/
geleyt zijnde nae des(er) stad rechte uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
arnts vand(er) balct soe wair die gelegen zijn gescreven is geweest/
met brieve(n) van des(er) stadt aen den meye(re) van elissem oft/
sijnen stadhoude(re) alle de selve goede te leve(re)n en(de) te doen/
volghen den voirs(creven) geleidden oft den bring(er) der voirs(creven) brieve(n) in zijnen/
name Ende den voirs(creven) arnde sijn wynnen oft pechteners oft zij/
hen dair tege(n) hadde wille(n) oppone(re)n dach van rechte alh(ier) te compare(re)n/
inde banck voir meye(re) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen bescheiden/
aldair de voirs(creven) arnt noch procur(eur) van zijnen wege en es/
gecompareert den voirs(creven) procur(eur) compare(re)nde en(de) trecht voirts/
versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loeven(e) nae dien hen/
behorlijck gebleken heeft bij r(e)scripten des voirs(creven) meyers van elissem/
die onder sijn hantscrifte [gecertificeert heeft] de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besch(eidinge)/
behoirlijc geschiet te zijne ter manissen smeyers met vo(n)nisse/
gewesen dat men den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht van zijnen scepen(en) brieve(n) soe/
verre het [noch] voir hen scepen(en) comen es In scampno coram/
o(mn)ibus dempto keersmake(re) m(ar)cii xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator