SAL7779, Act: V°167.2 (310 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°167.2  
Act
Date: 1493-11-26

Transcription

2022-11-23 by fernand BERTRAND
It(em) es te weten(e) ende hebbe(n) v(er)claert de/
voirs(creven) gebrueders dat uuyten voirs(creven)/
goeden noch gaen iii r(insch)guld(en) lijftochten/
ten live [vacat]/
die int voirs(creven) waerscap niet genoemt en/
zijn te dier meyni(n)gen en(de) mits dien dat/
de voirs(creven) gebruede(re)n die in meyni(n)gen zijn/
af te leggen te paesschen naistcomen(de)/
en(de) oft zij dat niet en doen en(de) die laten/
staen soe sal de voirs(creven) m(eester) claes die/
jairlijcx betalen in mi(n)dernissen vand(en)/
voirs(creven) vi r(ins)g(ulden) xix erflic die zij opde/
voirs(creven) goede behouden tott(er) tijt toe zij die/
drie r(ins)g(ulden) sullen aflegge(n) oft tot dat die/
sele(n) v(er)storven zijn Ende ter meerd(er) vestich(eit)/
den voirs(creven) meeste(re)n claese d(air)af te geschien(e)/
hebben zij met co(n)sente vand(en) meye(re) als/
voe(r) en(de) in title van ond(er)pande v(er)obligeert/
de selve hue(r) rinte de quo sat(isfacere) d(omi)no laur(entio)/
renu(n)c(iante) ut(supra) p(ro)ut Eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator