SAL7779, Act: V°308.2 (587 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°308.2  
Act
Date: 1494-03-13

Transcription

2023-10-27 by fernand BERTRAND
Condt zij allen lieden dat peter cluckers/
sone wilen jans woenen(de) te waesmont/
in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint genome(n)/
te hebben(e) tegen janne tuback als rint/
meest(er) vanden xii apostelen te loven(e) van/
wegen der selv(er) xi boend(er) lants oft d(air) omtri(n)t/
gelegen in div(er)se p(ar)ceelen te waesmo(n)t/
Te houden te hebben en(de) te wynne(n) van/
nu vortaen(e) eenen t(er)mijn van sesse [twelf] jai(r)en/
lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel/
vervolgen(de) Elcx jairs vand(en) vie(r) yerste/
jai(r)en om en(de) voir vie(r) r(insche)g(ulden) en(de) elcx jairs/
vand(en) twee naevolgen(de) jai(r)en om sesse/
r(insche)g(ulden) en(de) elcx jairs vanden ande(re)n sesse jai(r)en/
om xii r(insche)g(ulden) alle jai(r)e s(in)t andriesmisse ap(oste)ls/
te betalen(e) dyerste betalinge inne te gaen(e)/
van s(in)t andriesmisse naistcomen(de) over een/
jair en(de) niet eer Met conditien dat de/
voirs(creven) wynnen de voirs(creven) lande wel ende/
loflijck sal wynnen werve(n) en(de) meste(n) gelijck/
regenote(n) boven en(de) beneden It(em) de en(de) die/
laten tsijne(n) afscheiden gelijck regenoote(n)/
It(em) de voirs(creven) wynne heeft geloeft tussche(n)/
dit en(de) s(in)t jansmisse naistcomen(de) twee goede/
borghen voir dese pechtinge te stellen(e) voir/
de wet van hakendovel Ende alle dese/
voirw(er)den Cor(am) vynck zande m(ar)cii xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator