SAL7779, Act: V°308.3-R°309.1 (588 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°308.3-R°309.1  
Act
Date: 1494-03-14

Transcription

2023-11-04 by fernand BERTRAND
Condt zij allen lieden dat anthonijs besuts/
in p(rese)ntia heeft gekint en(de) geleden gehaven te/
hebben(e) en(de) o(n)tfangen uuyt handen mathijs
//
van rode rintmeest(er) des edelen en(de) moegen(de)/
hee(re)n hertogen willems h(er)toge tot gulck ende/
tot den berghe greve van raversberge hee(re)/
te heynsberge te dyest te zichen(en) (et)c(etera) de so(m)me/
van hond(er)t vierthien ende eenen halven goud(en)/
rinschguld(en) eenen stuv(er) sesse miten die hij/
bij guedingen voir scepen(en) van loven(e) v(er)crege(n)/
heeft tegen wilen jouffrouwen magrieten/
roelants weduwe doen zij leefde joes/
wilen absoloens gevallen ten t(er)mijne(n) naebe/
screven van dien te xiiii(½) rinschguld(en) eene(n)/
st(uver) vi miten erffelic die de voirs(creven) weduwe/
heffen(de) was op de goede chijsen en(de) pachten/
des voirs(creven) hertogen bescreven in seke(re) scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) d(air)op gemaict Te twee/
t(er)mijnen half te paesschen en(de) half te bamisse/
te betalen(e) Ende dit vanden t(er)mijnen/
van paesschen en(de) bamisse beyde in dit/
tegewoirdich jair van xciii lestleden van/
dien twee hond(er)t l(i)b(ra)? eene(n) halve(n) r(insch)g(ulden)/
eenen stuv(er) en(de) sesse miten erflic d(air)af tsur/
plus boven de voirs(creven) hondert xiiii(½) r(insch)g(ulden)/
eenen stuv(er) vi miten h(er) jacop wilen hee(re)/
van salmen h(er) machiel absoloens ridd(er)/
en(de) gielijs van cav(er)son erffelic houden(de) zijn/
opde voirs(creven) goede Bekynnen(de) hem de/
voirs(creven) a(n)thonijs vand(en) voirs(creven) t(er)mijne(n) en(de)/
allen ande(re)n voirleden(en) t(er)mijnen bij hem/
v(er)schenen volcomelijck genoech gedaen/
te zijne Scelden(de) d(air)af volcomelijck/
quijt den voirs(creven) hertoge zijn goede en(de)/
ond(er)pande zijnen rintmeest(er) en(de) alle/
ande(re) quitan(cie) behoeven(de) Cora(m) cav(er)son/
vynck m(ar)cii xiiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator