SAL7779, Act: V°309.3-R°310.1 (589 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°309.3-R°310.1  
Act
Date: 1494-03-10

Transcription

2023-11-01 by fernand BERTRAND
Allen (et)c(etera) dat lievijne van averthuyn cum tuto(r)e/
heeft geconst(itueer)[t] pete(re)n hasart alle hue(r) saken (et)c(etera)/
cum p(otes)tate substi(tuen)[di] Promittens ratu(m) salvo/
iusto calculo Cor(am) beert cav(er)son m(ar)cii viii
//
Ald(air) bijden raide vand(er) stadt comen sijn daneel/
boxho(r)en die alh(ier) hadde doen hachten met co(n)sente/
vand(en) hee(re) ende vand(er) stadt als hij seyde a(n)thonijse/
corf jacoppe [vacat] zijne(n) behuweden sone/
en(de) [vacat] ingeseten(en) van doirne ter eenre en(de)/
de voirs(creven) ingeseten(en) van doirne ter eenre ende/
de voirs(creven) ingeseten(en) ter ande(r) zijden heeft de voirs(creven)/
daneel te kynnen gegeven hoe de voirs(creven)/
van doirne zijn goede te doirne gelegen hadden/
beslagen voir seke(re) bede die zij heysschen(de) wa(r)en/
van zijnen goeden d(air)af hij noch sijn voirsaten die/
de selve goede over hond(er)t jai(r)en beseten hadden/
noyt bede gegeven en hebben mair d(air)af altijt/
vrij geweest sustine(re)nde wa(n)t de voirs(creven) van/
doirne buyten den lande van braba(n)t geseten wa(r)en/
en(de) zijn goede tonrechte alsoe hij meynde be/
slagen hadden dat zij d(air)voe(r) alh(ier) in hachten/
souden bliven tott(er) tijt toe zij de selve zijn goede/
souden hebben o(n)tslagen d(air)op de voirs(creven) van doirne/
beg(eer)den dat zij dat souden moege(n) bringhen/
acht(er) rugghe aen hue(r) medegesellen ende ge/
meyne ingeseten(en) vanden dorpe dwelc de/
voirs(creven) daneel gheenssins consente(re)n en wouden/
Es ten ut(er)sten bijden raide vand(er) stadt geappointeert/
dat de voirs(creven) ingeseten(en) acht(er) rugghe trecken/
souden en(de) soe vele doen aen hue(r) mede/
gesellen dat de goede souden wordden o(n)tslagen/
en(de) dat bynnen xv dagen naistcomen(de) oft dat/
zij bynnen den selven tijde wed(er)o(m)me inne/
comen souden Om tegen den selven daneele/
des(en) aengaen(de) wed(er) hij van zijnen goeden ald(air)/
bede gheven soude oft niet rechts te plegen/
ten ynde uuyt dwelc de voirs(creven) ingeseten(en)/
alsoe ae(n)genomen hebben te doen(e) Ende hebben/
dit alsoe geloeft in handen vand(en) vo borg(er)/
meest(er) te acht(er)volgen In (con)s(ili)[o] opidi m(ar)cii x
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator