SAL7779, Act: V°310.4 (591 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°310.4  
Act
Date: 1494-03-10

Transcription

2023-11-01 by fernand BERTRAND
It(em) es den voirs(creven) brief bekint te dier meyni(n)gen/
dat in alsoe v(er)re de vii mudden corens erfpachts/
die daneel op heden tegen de voirs(creven) gehuysschen/
v(er)cregen en(de) v gecocht heeft den selven daneele/
bij yeman(de) ontogen wordden soe dat hij dier/
niet en mochte gebruyken oft dat die e(n)nichss(ins)/
belast wa(r)en and(er)s dan geseet is inden coop en(de)/
waerscap dat alle costen en(de) lasten die daneel/
uut saken van dien soude moegen lijden zij/
wa(r)en van rechte oft ande(re) mits den voirs(creven)/
bekynne aen de voirs(creven) gehuysschen en(de) hue(r)/
goede sal moegen v(er)halen Eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator