SAL7779, Act: V°313.2 (597 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°313.2  
Act
Date: 1494-03-15

Transcription

2023-11-11 by fernand BERTRAND
Item es te weten(e) mits dien dat derfgenamen/
oft actie hebben(de) des voirs(creven) jans diericx/
gheen gelufte van genoech doen noch wairscap ged(aen)/
hebbe(n) dair dbeleyt der voirs(creven) wed(uwen) sal blive(n) en in sijnd(er)/
macht en(de) van weerde(n) tot behoef van huer en(de) den/
voirs(creven) thomase coepe(re) om tgebreck van genoech doen(e)/
en(de) wairscappe oft e(n)nich in toecomen(de) tijde bevonde(n) wordde/
d(air) mede opde goede des voirs(creven) wijlen jan diericx te v(er)halen Eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator