SAL7779, Act: V°315.3-R°316.1 (600 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°315.3-R°316.1  
Act
Date: 1494-03-10

Transcription

2023-11-11 by fernand BERTRAND
Item henrick van bette(n)rode woenen(de) te/
rotselair in p(rese)ntia heeft genomen ende/
bekint genomen te hebben(e) van hee(re)n/
willem(me) van ov(er)beke p(ri)oir des goidsh(uys) van/
vlierbeke twee boend(er) lants oft dair omtri(n)t/
gelegen ond(er) rotselair in div(er)se p(ar)ceelen d(air)af/
de twee gelegen sijn opt wyngartvelt en(de)/
tderde opt kerchofvelt Te houden te hebben/
en(de) in pechtingen te besitten van half m(er)te/
a(n)no xcii lestleden Eenen t(er)mijn van neghen/
jai(r)en lang due(re)nde deen nae dand(er) sond(er)/
middel v(er)volgen(de) It(em) noch twee boend(er)/
beemps oic ond(er) rotselair gelegen ten t(er)mijne
//
als boven Elcx jairs te weten(e) de lande om/
en(de) voir xxv halste(re)n corens pacht en(de) mate van/
loven(e) alle jai(r)e s(in)[t] andriemisse ap(oste)ls te/
betalen(e) ende te loven te leve(re)n Ende/
de voirs(creven) beemde dyerste jair om en(de) voir/
ii r(insch) guld(en) te xx st(uvers) tstuck elcx jairs vand(en)/
vi jai(r)en d(air)naist volgen(de) om en(de) voir vie(r)/
r(insch) guld(en) viii[e] jair om en(de) voir vijf rinschguld(en)/
en(de) de ix[e] om en(de) voir vijf [sesse] rinschguld(en) alle/
jai(r)e s(in)[te] m(er)tensmisse te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
It(em) es voirw(er)de dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
lande wynnen werven en(de) mesten sal/
wel en(de) loflijck gelijck regenooten boven/
ende beneden Ende de twee stucken opt/
wyngartvelt wel en(de) loflijck besaeydt laten/
met wynt(er)coren(e) Cor(am) vynck zande m(ar)cii x
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator