SAL7779, Act: V°316.2-R°317.1 (601 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°316.2-R°317.1  
Act
Date: 1494-03-14

Transcription

2023-11-08 by fernand BERTRAND
Tusschen janne vand(er) stappen weert int/
scaep ter eenre en(de) janne meys pels
//
make(r) ter ande(r) zijden aengaen(de) eenen huerp(er)de/
d(air)mede de voirs(creven) jan meys gereden hadde geweest/
tot ghindt dwelc de voirs(creven) vand(er) stappen hem/
v(er)huert hadde welc p(er)t peert als de voirs(creven) vand(er)/
stappen seyde de voirs(creven) jan meys alsoe gereden/
hadde dat tselve peert was verwatert v(er)rect/
en(de) altemale v(er)dorven sustine(re)nde dat hij [dat] sculdich/
wa(r)e opte richten(e) en(de) de voirs(creven) jan meys p(rese)nteerde/
te thoonen met v oft vi goede manne(n) die/
bij en(de) met hem gereden hadden dat hij tselve/
peert niet anders gereden gewetert oft hem/
gedaen en hadde dan dande(re) huers selfs p(eer)de(n)/
gedaen en hadden en(de) dat tselve p(eer)t sieck/
was wordden te ghint alsoe dat hij een and(er)/
peert moest hue(re)n om vorts te trecken tot ype(r)/
Dwelc hem gecost hadde boven de huere vand(en)/
p(er)de te ghindt en(de) des tsieck peert inde herb(er)ghe/
v(er)teert hadde wel xxx st(uvers) aen den maersscalck/
sustine(re)nde mits dien vanden eyssche jans vand(er)/
stappen ongehouden te zijne Es nae dien/
de voirs(creven) jan meys tot zijnen thoone gewes(en)/
zijnde zijns v(er)meerts geheel volqua(m) bijden/
raide vand(er) stadt get(er)mineert en(de) uutgesproken/
voir recht dat jan meys vanden eyssche des/
voirs(creven) jans vand(er) stappen ongehouden sal zijn/
en(de) dat met betalingen vand(er) hueren gestaen/
sal In (con)s(ili)[o] opidi m(ar)cii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator