SAL7779, Act: V°319.1 (605 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°319.1  
Act
Date: 1494-03-11

Transcription

2023-11-06 by fernand BERTRAND
It(em) de voirs(creven) meester reynier renu(n)c(ians) heeft gelooft dat hij zijne(n) wy(n)ne/
nu wesen(de) in dien hebben sal dat hij tusschen dit en(de) paesschen naistcomen(de)/
sal come(n) voir scepen(en) va(n) loeven(e) en(de) gelove(n) der voirs(creven) jouffr(ouwen) jairlix in/
afslage va(n) zijne(n) pachte die hij den voirs(creven) meeste(re)n [reynie(re)] nu sculdich es oft/
wordden sal den t(er)mijn va(n) zijnder pechtinge(n) uut due(re)nde te betalen(e)/
de voirs(creven) x mudde(n) En(de) dat hij voirt va(n) tijde te tijde als de selve/
pechti(n)ge v(er)nyeut sal wordden den selven wy(n)ne oft ande(re)n toecomen(de) wy(n)ne/
in dien hebben sal dat zij va(n) gelike(n) gelove(n) sullen totter tijt toe dat/
de voirs(creven) rinte afgeq(ue)ten en(de) gelost sal zijn Heeft voirt gelooft dat hij/
der j voirs(creven) jouffr(ouwen) los en(de) vry houde(n) sal va(n) pontghelde en(de) alle(n) ande(re)n/
laste(n) uut saken va(n) desen coope spruyten(de) cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator