SAL7779, Act: V°321.2 (607 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°321.2  
Act
Date: 1494-03-18

Transcription

2023-11-12 by fernand BERTRAND
Item nichasius ghiant die met brieve(n) van des(er) stadt hadde/
doen versueken pierart thieri poirte(r) van des(er) stadt he(m) te bet(al)[en]/
acht rinsgulden(en) die hij hem van pijne en(de) arbeyde sculdich/
soude sijn en(de) he(m) voirghinc opde vrijh(eyt) vand(er) porterie(n) en(de)/
in gevalle van opposicie(n) dach van rechte doen bescheyden/
op heden alhier inde banck heeft hem te rechte gep(rese)nteert aldair/
de voirs(creven) poirte(r) niet comen en is In scampno p(rese)ntibus o(mn)ibus/
dempto keersmake(re) m(ar)cii xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator