SAL7779, Act: V°323.3-R°324.1 (614 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°323.3-R°324.1  
Act
Date: 1494-04-05

Transcription

2023-11-14 by fernand BERTRAND
Vand(er) aenspraken die jacop witteman gedaen heeft inde banck/
voir meye(re) en(de) scepen(en) van loeven(e) op en(de) tegen ja(n)ne witteman/
van thielt seggen(de) hoe dat des een wijlen geleden hij ten/
versueke des voirs(creven) jans borge(n) bleven was voir alsulken/
huysraet als lijsbeth heyms wed(uwe) henr(icx) wijlen van gulcke/
met rechte hadde beslage(n) voir seke(re) huyshue(re) die hij hem/
eysschen(de) was en(de) die de selve jan alsoe dair op hadde ont/
slagen van welcken bortocht borchtocht de voirs(creven) jan hem hadde/
geloeft costeloes en(de) schadeloes tontheffen(e) hem des gedragen(de)/
totten regi(m)e en(de) p(ro)thocolle dair af op derde came(re)/
geregistereert Seggen(de) voirt dat hij uut saken van dien/
hadde betogen geweest voir den raide van des(er) stadt/
en(de) dat hij aldair met rechte was gecondempneert der voirs(creven)/
weduwen te voldoen(e) oft hue(re)n moet te gecrigen(e)/
des hij hem gedroech tot eender t(er)mi(n)acien geregistereert/
staen(de) in des(er) came(re)n dat hij voirt voir tvoldoen vand(er)/
selv(er) t(er)mi(n)acien was geweest gestelt in hachte(n) en(de) hadde d(air)af/
moete(n) crigen den moet der voirs(creven) wed(uw)[en] hem des van/
al gedragen(de) totte(n) hee(re)n wethoude(re)n die dair af te spreken(e)/
wiste(n) dair tege(n) de voirs(creven) jan hem verantwerden(de) bekinde/
tvoirs(creven) ontslach geschiet te zijne en(de) oic gelofte van ontheffen(e)/
bij hem gedaen mair dede seggen dat de voirs(creven) jacop zijn/
sake tegen de voirs(creven) wed(uwe) qualijc vervolcht beleyt ende/
verantweert hadde en(de) dat hij geconsenteert soude hebben/
hue(r) te moege(n) behulpe(n) bijd(er) stad met eene(n) getuyge met
//
meer woorde(n) en(de) uutwege(n) bij he(m) geallig(eer)t sustine(re)nde mits dien/
vand(er) lossingen en(de) ontheffingen des voirs(creven) jacops ongehouden/
te zijne Es bij scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeye[r]s gewijst/
met vo(n)nisse dat jan witteman sculdich sal sijn den voirs(creven)/
jacoppe acht(er)volgen(de) der gelofte(n) bij hem gedaen costeloes en(de)/
schadeloes te lossen(e) en(de) tontheffen(e) In scampno m(ar)cii xx[ma]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator