SAL7779, Act: V°325.2-R°326.1 (618 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°325.2-R°326.1  
Act
Date: 1494-03-24

Transcription

2023-11-20 by fernand BERTRAND
Allen den ghenen (et)c(etera) dat hee(re) en(de) meest(er) willem de/
bursalia als gemechticht en(de) in zijnen handen hebben(de)/
brieve van constitucie(n) onder des(er) stad zegel ten sake(n) d(air)mede/
h(er) cornelijs jacobi priest(er) sone jacops cornelii van middelborch/
in zeelant heeft geconst(itueer)[t] ende gemechticht onder den ande(re)n/
den voirs(creven) meest(er) willem(me) geven(de) den selve(n) meest(er) willem(me)/
macht om voirts te substitue(re)n gelijc de selve brieve van c/
constitutie(n) ons gebleken zijn vand(en) daet xxiiii maii a(n)no xiiii
//
xcii heeft geconstitueert en(de) in zijne stede gestelt h(er) peete(re)n/
flessers prieste(r) Om alle des voirs(creven) h(er) cornelijs jacobi saken/
in forma Promitt(ens) ex parte eiusd(em) d(omi)ni cornelii sat(isfacere) renu(n)c(ians)/
salvo iusto calculo cor(am) beert cav(er)son marcii xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator