SAL7779, Act: V°327.1 (621 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°327.1  
Act
Date: 1494-03-27

Transcription

2023-11-19 by fernand BERTRAND
Item jan en(de) pet(er) [le] meynguaur? gebruede(re)n kinde(re)n wijlen jans/
van namen hebben geloeft op hue(r) lijf en(de) op hue(r) goet en(de) op/
peysbrekers ende vredebrekers te sijne dat zij om gheend(er) hande/
saken wille die geschiet moegen zijn tot desen dage toe tusschen/
den voirs(creven) ja(n)ne oft zijne(n) brued(er) ter eenre en(de) ja(n)ne vand(en) ynde/
woenen(de) inde p(ro)chie van herent janne zijne(n) soene ja(n)ne/
boone meye(r) van herent en(de) zijne(n) diene(re)n oft vorste(re)n ter ande(r)/
zijden den selven ja(n)ne vand(en) ynde den meye(re) en(de) sijne(n)/
diene(re)n ne(m)mermeer hatye wangunst noch vyantscap doen/
noch drage(n) en sulle(n) hen cri(n)cken noch hinde(re)n aen lijf oft aen/
goet te campe eysschen dage(n) noch moeyen buyte(n) lants bij/
hen selve(n) oft yeman(de) anders in enig(er) manie(re)n Bekynnen(de)/
soe wa(r)e zij hier tegen daden dat sij sijn soude(n) soenbrekers/
en(de) vredebrekers en(de) verbuert soude(n) hebbe(n) hue(r) live(n) ende/
goeden onder wat hee(re)n oft gerichte die bevonde(n) wordde(n)/
Behoudelijck oft zij den voirs(creven) p(ar)tien yet teysschen oft aen/
te spreken hebben dat zij dat moege(n) doen met rechte Cor(am)/
assche sustituto villico baets burg(imagistr)[o] cav(er)son zande scabinis m(ar)cii/
xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator