SAL7779, Act: V°327.2 (622 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°327.2  
Act
Date: 1494-04-03

Transcription

2023-11-19 by fernand BERTRAND
Allen (et)c(etera) dat lodewijck van beloingne geheeten/
van loeven(e) sone wijlen jans heeft geconstitueert/
volcome(n) macht en(de) auctorit(eit) gegeve(n) henricken/
bruffaert zijne(n) swager en(de) loenijse van beloingne/
zijne(n) oem aut alle zijne sake(n) questie(n) en(de) geschille(n)/
die hij alsnu uutstaen(de) heeft oft namaels sal hebbe(n)/
moege(n) in aenleggers oft verweerders stad hoedanich/
die wesen moegen in forma p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo Cor(am) abs(oloens) zande april(is) tercia
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator