SAL7780, Act: R°189.1 (418 of 655)
Search Act
previous | next
Act R°189.1  
Act
Date: 1496-02-18

Transcription

2021-11-17 by Roger Morias
Alsoe als ten vervolge willems van bierbeke geh(eten) van wilre/
geleyt sijnde nae des(er) stadrecht voir sijn wettich gebreck/
uuyt trachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot alle den goede(n)/
beyde have en(de) erve willems cole soe wair die geleg(en) sijn/
met brieve(n) van des(er) stad gescreve(n) es geweest aende(r) meye(r)/
van mille oft zijne(n) stadhoude(r) ende versocht zee(r) ernstelijck/
alle deselve goede te leve(re)n ende te doen volgen den/
voirs(creven) geleydden oft den bring(er) ons(er) brieve(n) in zijne(n) name/
ende den selve(n) willem(me) oft hij hem dair tegen hadde willen/
oppone(re)n dach van rechte op heden dienen(de) om te co(m)pare(re)n/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) te bescheyden(e)/
Tot welke(n) dage niema(n)t en compar(er)de van de voirs(creven)/
geleydde trecht voirt versucken(de) soe hebben de scepen(en)/
van loeven(e) ter maniss(en) smeyers gewese(n) met vo(n)nisse/
nae dien hen behoirlijc gebleke(n) was bij cleernisse(n) giel(is)/
eveloege bode te voet van des(er) stad de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dach besch(eyden) behoirlijc geschiet te zijne datme(n) den/
voirs(creven) geleydden vand(er) voirs(creven) goeden houde(n) soude inde/
macht van sijne(n) scepen(en) brieve(n) soe verre alst noch voir/
hen scepen(en) come(n) is in scampno pr(esen)t(ibus) om(n)ib(us) dempto/
borch febr(uarii) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator