SAL7780, Act: R°203.2-V°203.1 (448 of 655)
Search Act
previous | next
Act R°203.2-V°203.1  
Act
Date: 1496-03-01

Transcription

2021-10-30 by Roger Morias
Allen (et)c(etera) dat meest(er) claes scribaen de jonge sone claes/
heeft gecedeert getransporteert en(de) overgeg(even) met/
desen meeste(re)n robbeerde virili lic(en)tiaet inde(n) rechte/
sesse rynsguld(en) lijfp(en)s(ien) staende ten live des voirs(creven)/
claes des jongen vallen(de) half xxiiii dage in febr(uarii)/
en(de) half xxiiii dage in augusto die de voirs(creven) meest(er)/
claes hadde opde demeyne(n) ons gened(ichs) hee(re)n sh(er)tog(e)/
van braba(n)t int quart(ie)r van des(er) stadt mits den welk(en)/
de voirs(creven) m(eester) claes heeft den voirs(creven) m(eester) robeerde overgeg(even)/
alle trecht en(de) actie hem compete(re)nde inde brieve(n)/
vander voirs(creven) rinte(n) geexpedieert ende heeft d(aer)o(m)me/
deselve meest(er) claes volcome(n) macht ende auctoriteyt/
gegeve(n) sonder e(n)nich wed(er)roepe(n) den voirs(creven) m(eester) robeerde/
de voirs(creven) rinte te mane(n) teysschen te heffen ende/
tontfangen quijt sceldinge dair af te doene ende/
quitan(cie) te geven(e) die in alle der manie(re)n te volgen/
soe nae teneu(r) vande(n) voirs(creven) brieve(n) soude moege(n)/
behoire(n) en(de) de voirs(creven) meest(er) claes selve hadde moege(n)/
doen promittens rat(um) renu(n)c(ians) absq(ue) calculo et/
sat(is) de cessione p(ro)ut It(em) de voirs(creven) meester claes
//
heeft oic geloeft den voirs(creven) meest(er) robbeerde altijt te/
geven(e) quitan(cie) vand(en) voirs(creven) rinten van t(er)mijne te t(er)mijne/
als die vallen sal op dat meest(er) robbeert met/
sijnder quintan(cie) niet en conste gestaen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] co(ram)/
borch blanckairt m(ar)tii p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator