SAL7780, Act: R°27.2 (47 of 656)
Search Act
previous | next
Act R°27.2  
Act
Date: 1495-07-18

Transcription

2023-11-17 by myriam bols
Allen (et)c(etera) dat yde van grymde wed(uw)[e] claes wijlen/
meys heeft gecedeert ende overgegeve(n) gheerde/
marghet alle trecht ende actie vanden beleyde/
dat hij hadde doen doen uuyt eene(n) scep(enen) brieve/
van loeven(e) van twee rijders lijfpen(sien) dair inne/
verbonden sijn berthelmeeus de ruyssche en(de) meer/
ande(re) Welke rinte ende brief der selver de/
selve wed(uw)[e] den voirs(creven) gheerde op heden voir/
scepen(en) van loeven(e) heeft overgegeve(n) om de/
selve rinte te verhalen soe in tselve overgeve(n)/
begrepen staet Ende heeft dair o(m)me geconst(itueer)[t]/
sonder e(n)nich wederroepen den voirs(creven) gheerde/
tvoirs(creven) recht ende actie vanden beleyde nae/
tenue(re) vand(en) voirs(creven) overgeven(e) te vervolgen (et)c(etera)/
in forma Promitt(ens) ratum absq(ue) calculo cor(am)/
berghe yssche julii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator