SAL7780, Act: R°27.3 (48 of 656)
Search Act
previous | next
Act R°27.3  
Act
Date: 1495-07-20

Transcription

2023-11-17 by myriam bols
It(em) jan ende arnt lobbe gebruede(re)n jan geheeten/
wijchele(re) en(de) katlijne lobbe sijne huysvrouwe suster/
der voirs(creven) gebruede(re)n hebbe(n) ontslage(n) op eene(n) borghe/
te dage ende te rechte te comen(e) alsulke(n) pe(n)ni(n)g(en)/
als joes van oirbeke heeft beslag(en) Et inde est/
fideiussor daniel de e(re)nboudeghe(m) als mu(n)te(r) alsoe v(er)re/
de selve pe(n)ni(n)g(en) strecken Et p(ri)mi quatuor cor(am) assche/
subst(itut)[o] villici blanck(art) ijssche scab(inis) julii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator