SAL7780, Act: V°181.3-R°182.1 (397 of 655)
Search Act
previous | next
Act V°181.3-R°182.1  
Act
Date: 1496-02-04

Transcription

2021-11-18 by Roger Morias
Nae dien meest(er) b(er)thelmeeus boeye als man en(de) mo(m)boir/
der wed(uw)[en] anthonis van gutvar(en) geleyt zijnde nae/
des(er) stad recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot alle den goeden/
beyde have en(de) erve jans wijlen besuts natuerlijc soe/
wair die gelegen sijn hem met ene(n) vorste(r) bynne(n) des(er)/
stad heeft doen leve(re)n eene rinte die de stad van
//
loeven(e) den voirs(creven) wijlen ja(n)ne schuld(ich) was ende der/
wed(uw)[en] des voirs(creven) jans ja(n)ne dela tappe met/
br(iev)[en] van des(er) stad daneele boyhoe(re)n clase vand(en)/
boogarde en(de) ghelden(en) de nausnijde(re) met eene(n) gesworen(en)/
vorste(r) bynne(n) des(er) stad te weten(e) met symoen(en) bellens/
dach van rechte doen bescheyden inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) op heden dienen(de) in gevalle/
hem yema(n)t d(aer) tegen hadde willen oppone(re)n aldair/
niemant van hen noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen en/
comp(ar)eerden den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde ende/
trecht voirt versueken(de) Soe hebbe(n) de scepen(en) va(n) loeven(e)/
ter maniss(en) smeyers gewesen met vo(n)nisse nae dien hen/
behoirlijck gebleken was de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesch(eyden)/
geschiet te zijne datme(n) den voirs(creven) geleydden vand(er)/
voirs(creven) geleverden goeden houden soude inde macht van/
zijne(n) scepen(en) brieve(n) soe verre alst noch voir hen scepen(en)/
come(n) was in scampno cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator