SAL7783, Akte: R°210.2 (419 van 713)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°210.2  
Act
Datum: 1498-12-19

Transcriptie

2019-01-27 door Willy Stevens
It(em) al eest soe dat den voirs(creven) beempt es gewarandeert/
op eene(n) pe(n)ni(n)ck erfchijs es dat gedaen bij consente raes de/
rijke voirs(creven) want hij nu den beempt voirs(creven) gecocht heeft/
ende hij dair te voe(re)n een mudde corens ende twee r(yns) g(ulden)/
erflijck op hadde desgelijcx hadde dair op inden name/
vand(en) cleyne(n) beghijnhof adriaen van haenwijck twee/
r(yns) g(ulden) erflijck die mits deser gueding(e) ende den afleggen(e)/
den voirs(creven) beghijnhove gedaen soe raes bekinde Mits der/
guedingen voirs(creven) versmelten ende te nyeute sijn ende/
en sal hem noch sijnder huysvrouwe(n) dair af ne(m)mermeer/
moegen pramen cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2014-08-19 door Jos Jonckheer