SAL7783, Act: R°231.3-V°231.1 (459 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°231.3-V°231.1  
Act
Date: 1499-02-11

Transcription

2020-03-17 by Willy Stevens
It(em) jan de smet al(ia)s scotelman bode te voete van des(er)/
stad heeft gecleert bij eede die hij ten aencomen(e)/
van sijnder offitien gedaen heeft dat hij met brieven/
van deser stad gescreve(n) op [aen] ph(ilipp)e hinckart te bruessele/
man ende mo(m)boir vander wed(uw)[en] hee(re)n claes wijlen/
de goudeval ridders van wegen claes van wynghe/
geleyt totten goeden desselfs wijlen hee(re)n claes heeft geweest te bruessele ten huyse des voirs(creven)/
ph(ilip)s met welken brieve(n) den voirs(creven) ph(ilipp)e gecu(n)dicht
//
wordde dat de voirs(creven) claes hem hadde doen leveren/
de rinten metten achterstellen die de voirs(creven) gehuysschen/
hebben opde stad van loeven(e) ende dair op voirts/
p(ro)cede(re)n soude alh(ier) in de banck op in donderdag/
naistcomen(de) te mistijde febr(uarii) Cor(am) tymple/
buetsele febr(uarii) xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer