SAL7783, Act: R°235.1 (467 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°235.1  
Act
Date: 1499-02-14

Transcription

2020-03-19 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge des p(ro)cur(eur)s sgodshuys va(n) meechde(n)dale/
bij oplynthe(r) geleyt zijnde nae deser stad recht voir hen wettich/
gebreck uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot alle/
den goeden beyde have ende erve onder den ande(re)n peet(er)s/
otten arnts wijlen svorsters ende arnts vander eect soe wair/
die gelegen sijn Met brieve(n) van deser stad gescreve(n) es geweest/
aende(n) meye(r) van halen oft zijne(n) stadhoude(r) ende ernstelijck/
versocht alle deselve goede te leve(re)n ende te doen volgen/
den voirs(creven) geleydden oft den bringer van ons(er) brieve(n) in/
sgodshuys name Ende den voirs(creven) peete(re)n en(de) arnde ende/
lyeben(e) svorsters in gevalle van oppositien dach va(n) rechte/
te bescheyden(e) op heden dienen(de) Aldair niemant van hen/
en compareerde den p(ro)cur(eur) des voirs(creven) godsh(uys) compare(re)nde/
ende trechts voirts versueken(de) soe hebben scepen(en)/
van loeven(e) ter maniss(en) smeyers gewesen met vo(n)nisse/
dat nae dien hen gebleken was bij rescripte jans alarts/
stadh(ouder) smeyers van halen onder sijn hantteeken de leveri(n)ge/
en(de) dachbesch(eidinge) voirs(creven) behoirlijck geschiet te zijn datme(n)/
den geleydden vand(en) geleverden goeden houden sal/
inde macht van zijne(n) scepen(en) brieven soe verre alst/
noch voir scepen(en) come(n) is in scampno eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer