SAL7783, Act: R°235.2 (468 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°235.2  
Act
Date: 1499-02-14

Transcription

2020-03-19 by Willy Stevens
It(em) den dach van rechte die op heden gedient soude hebben/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) tusschen/
hubrechte cole van dyest inden name van hem selven/
ende inden name van woute(re)n sroden ende katlijne maes/
sijnder huysvrouwe(n) docht(er) wijlen gheerts en(de) willem(me) maes/
sone wijlen reyniers ter eenre ende clase vasont als p(ro)cur(eur)/
wout(er)s vloechs ter ande(r) zijden hebben dien dach geco(n)tinueert/
en(de) uuytgestelt op hope van peyse op van heden in xiiii/
nachten naistc(omende) te mistijde om alsdan te diene(n) als hij op hede(n)/
gedient soude hebben Cor(am) buetsele boech(out) febr(uarii) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer