SAL7783, Act: R°281.2-V°281.1 (555 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°281.2-V°281.1  
Act
Date: 1499-04-13

Transcription

2020-04-27 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge katlijne(n) ouderogge wed(uw)[e] jans wijlen/
amelrijcx geleyt zijnde voir haer wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot alle den goeden beyde/
have ende erve jans loenijs ende beatrijs schelkens zijnder/
huysvrouwen soe wair die gelegen zijn met brieve(n) van/
deser stad gescreve(n) is geweest aenden meye(r) van cumptich/
oft zijnen stadhoude(r) te roosbeke ende ernstelijck versocht/
alle deselve goede(n) te leve(re)n der voirs(creven) geleydder oft den/
bringer ons(er) brieve(n) in hue(re)n name ende den selve(n) p(er)soene(n)/
in gevalle van oppositien dach te bescheyden(e) voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) op heden dienen(de) Aldair/
niemant van hen en compareerde den voirs(creven) geleydder/
compare(re)nde ende trecht voirts versuekende soe hebbe(n)/
scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers gewesen met/
vo(n)nisse nae dien hen behoirlijck gebleken was bij/
certificatien gorijs vander masen stadhoude(r) smeyers va(n) cu(m)ptich
//
de leveri(n)ge voirs(creven) nae inhoudt sbriefs gedaen te wesen(e)/
ende p(ar)tien dachbesch(eydinge) datmen der voirs(creven) geleydder vand(en)/
geleverden goeden houden sal inde macht van hue(re)n scepen(en)/
brieve(n) soe verre alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno/
Cor(am) pynnock h(er)meys tymple boech(out) ap(ri)lis xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-27 by Jos Jonckheer