SAL7783, Act: R°288.1 (565 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°288.1  
Act
Date: 1499-04-15

Transcription

2020-05-03 by Willy Stevens
It(em) es conditie want de voirs(creven) p(er)soene(n) de voirs(creven) so(m)me/
van twintich ryns guld(en) ontfangen hebben al in dobbel/
pe(n)ni(n)gen geheete(n) vierstale oft dobbel leeukens Te weten(e)/
de acht voir xx st(uvers) loopender mu(n)ten dat zij inde jairlijcsche/
betalinge vanden pachten sculdich sullen zijn te geven(e)/
ende te gestaen(e) met sesthien gelijke vierstale voir/
de twee ryns guld(en) ende int afleggen vanden selven/
moeten geven voir elken ryns guld(en) oic acht vierstale/
Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer