SAL7783, Act: R°288.3 (566 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°288.3  
Act
Date: 1499-04-15

Transcription

2020-05-03 by Willy Stevens
Tusschen janne de hertoge ende den gebue(re)n vander/
wed(uw)[en] hee(re)n jans wijlen van ranshem ridders es/
get(er)minneert dat deselve gebue(re)n den voirs(creven) ja(n)ne/
sculdich sullen sijn te betalen van tghene desmen hem/
resteert vanden steenen bij hem totden putte aldair/
gelevert tusschen dit ende van heden over acht dagen/
naistcomen(de) ende soe verre dair inne gebreck valt/
dat hij alsdan den ghenen van hen die hem believe(n)/
sal d(air)voe(r) sal moegen uuytpanden tot geheelder/
betalingen toe met verclae(re)n dat de geexecuteerde gelijke/
executie voirts sal moegen doen opde gebreckelike van/
hen In (con)s(ilio) ap(ri)lis xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer