SAL7783, Act: R°303.2-V°303.1 (597 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°303.2-V°303.1  
Act
Date: 1499-04-27

Transcription

2020-05-07 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge jans olimart geleyt zijnde/
nae de hooge heerlijcheyt ons gened(ichs) hee(re)n tshertog(en)/
en(de) des(er) stad recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot alle/
den goede(n) beyde have ende erve gielijs vand(er) haren/
soe wair die geleg(en) zijn Ende ernstelijck versocht/
alle deselve goede te leve(re)n ende te doen volgen/
den voirs(creven) geleydden oft den bringer ons(er) brieve(n)
//
in zijnen name Ende den selve(n) gielijse in gevalle/
van oppositien dach van rechte te bescheyden(e) op/
heden dienen(de) voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
Aldair hij noch niemant van zijnen wegen en is/
gecompareert den voirs(creven) geleydden compare(re)nde/
ende trecht voirts versuekende soe hebben scepen(en)/
van loeven(e) ter manissen smeyers gewesen met vo(n)nisse/
nae dien hen behoirlijck gebleken was bij rescripte/
joes piet(er)s meyers van pierke dexecutie van desen/
behoirlijck gedaen heeft ende p(ar)tie(n) dachbescheyden/
nae inhoudt der voirs(creven) brieve(n) datme(n) den voirs(creven)/
geleydden vand(en) voirs(creven) geleverden goeden houden/
soude in de macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) soe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) come(n) is in sca(m)pno eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer