SAL7783, Act: R°316.3-V°316.1 (615 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°316.3-V°316.1  
Act
Date: 1499-05-06

Transcription

2020-05-18 by Willy Stevens
It(em) es den voirs(creven) brief ap(ar)t bekint te dier meyni(n)g(en)/
dat de voirs(creven) borghen ende elck van hen ter stont/
als kersmisse naistcomen(de) geleden sijn sal ende niet/
eer hen metten voirs(creven) brieve ap(ar)t sulle(n) moegen/
behulpen soet hen gelieve(n) sal om costeloes ende/
schadeloes gehouden onthave(n) en(de) oic gelost te worden(e)/
van eene(n) r(yns) guld(en) erflijck dair voe(r) hen jan cloet/
henrick cloet en(de) de voirs(creven) reyne(r) cloet gebruede(re)n/
opten xiiii[en] dag februarii a(nn)[o] lxxi ende de voirs(creven)/
jan trissene(re) ende goirt cloet op heden hen verbonden
//
ende verobligeert hebben voir scepen(en) van loeven(e)/
aen de proviseurs ende mo(m)bours van s(in)t katlijnen/
capelle bynnen(e) loeven(e) met allen costen en(de) lasten/
die zij oft e(n)nich van hen dair o(m)me soude(n) moegen/
lijden zij wa(r)en van rechte oft ande(re) Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer