SAL7783, Act: R°323.1 (624 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°323.1  
Act
Date: 1499-05-23

Transcription

2020-05-17 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge willems trabekier als man/
ende mo(m)boir katlijne(n) van elc die met scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) heeft ende houden(de) es thien goud(en) rijd(er)s/
lijfpen(sien) aen en(de) op seke(re) goede inden brieve(n) begrepe(n)/
en(de) den meye(r) naebescreve(n) overgesonden met brieve(n)/
van des(er) stad gescreve(n) is geweest aende(n) meye(r) van/
zichene(n) oft zijne(n) stadhoude(r) te thielt Ende ernstelijck/
versocht alle deselve goede te leve(re)n metgaders/
den haefliken goeden d(air)op wesen(de) den p(ro)p(ri)etar(is)/
vand(en) gronde toebehoiren(de) te leve(re)n en(de) te doen volgen/
den voirs(creven) willem(me) oft bringer ons(er) brieve(n) in/
zijne(n) name Ende ja(n)ne vand(en) hove willem(me)/
stoop vrancke vand(en) hove cornelijs svos en(de) ja(n)ne/
weer houders vande(n) selve(n) goeden dach va(n) rechte/
te bescheyden(e) dienen(de) op heden voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(e) Aldair gheen van hen en/
compareerde den p(ro)cur(eur) des voirs(creven) willems/
compare(re)nde ende trecht voirts versueken(de) soe/
hebben scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers/
gewesen met vo(n)nisse nae dien hen blijkelijc was/
onder thantteeken reyneers bastijns stadhoude(r) smeyers/
van thie zichen(en) tot thielt de leveri(n)ge en(de) dachbesch(eydinge)/
voirs(creven) nae inhoudt sbriefs gedaen te zijne datmen/
den voirs(creven) anth willem(me) vand(en) geleverde(n) goeden/
houden sal inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n)/
soe verre alst noch voir scepen(en) come(n) is in sca(m)pno/
Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer