SAL7783, Act: R°334.1 (644 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°334.1  
Act
Date: 1499-05-28

Transcription

2020-10-01 by Willy Stevens
It(em) eene scheydinge ende deylinge gedaen en(de)/
gemaict zijnde tusschen henricke vanden/
berghe ter eenre pauwelse vanden berghe zijne(n)/
brued(er) ter ande(re) denijse vanden berghe brued(er)/
der voirs(creven) gebruede(re)n ter derd(ere) ende lijsbetten/
vanden berghe sust(er) der voirs(creven) gebruede(re)n met/
consente wille en(de) bijsijne (christ)iaens abs huers/
mans ter vierd(ere) zijd(en) vanden goeden die hen/
bleven ende v(er)storven sijn nae de doot ende/
aflivich(eit) wijlen marien van scaetsbroeck wed(uw)[e]/
jans wijlen vanden berghe moed(er) als zij leefde/
der voirs(creven) gebruede(re)n ende sust(er) als vand(en) goeden/
die nae huer doot gebleven sijn ende/
eensdeels vanden goeden die zij tege(n) malcande(re)n/
gema(n)gelt hebben die zij over eene wijle van/
jai(r)en beseten hebben ende gedeylt hebben gehadt/
te deylen(e)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer