SAL7783, Act: R°354.2-V°354.1 (678 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°354.2-V°354.1  
Act
Date: 1499-06-11

Transcription

2020-06-15 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolghe der voirs(creven) mo(m)boe(re)n/
geleydt zijnde nae den rechte van des(er)/
stadt uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) tot alle den goeden beyde have en(de)/
erve reyners reers jans en(de) henricx/
sijnd(er) kinde(re)n soe waer die gelegen sijn/
met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) es/
geweest aen den meye(r) van s(in)te pet(er)s/
rode oft zijne(n) stadhoude(r) alle de selve/
goede te leve(re)n en(de) te doen volgen den voirs(creven)/
mo(m)boe(re)n oft den bring(er) der voirs(creven) brieve(n)/
in hue(re)n name Ende den kinde(re)n der/
voirs(creven) p(er)sone(n) oft zij hen d(aer)tegen hadden/
willen oppone(re)n dach van rechte alhier/
te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(e) doen bescheyden/
Ald(aer) de voirs(creven) p(er)sone(n) noch p(ro)cur(eur) van/
hue(re)n weg(en) nyet en sijn gecompareert/
den voirs(creven) mo(m)boe(re)n co(m)pare(re)nde en(de) trecht
//
vort v(er)sueken(de) soe hebben van loven(e)/
yerst ae(n)gehoirt laureyse van valkeborch/
bode te voete van des(er) stadt die cleerde bij/
sijne(n) eede dat de meye(r) van rode de/
leveri(n)ge gedaen heeft en(de) p(ar)tien dach/
bescheyden nae inhoudt sbriefs gewese(n)/
met vo(n)nisse ter manissen smeyers/
datmen den voirs(creven) geleydden vand(en)/
voirs(creven) goeden houde(n) soude inde macht/
van hue(re)n scepen(en) brieve(n) alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen wa(r)e/
Coram eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer