SAL7783, Act: R°356.1 (682 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°356.1  
Act
Date: 1499-06-11

Transcription

2020-06-15 by Willy Stevens
alsoe als ten v(er)volghe Want vrancke loenke(n)s/
geleydt zijnde nae den rechte van des(er)/
stadt uuyt crachte van seke(re)n bekynne(n)/
gepasseert voir trecht vand(en) lake(n)guld(en)/
alhier tot alle den goed(en) beyde have en(de)/
erve jans de wale soe wair die geleg(en)/
sijn hem met janne beeren vorste(r) van/
des(er) stadt alle de selve goede heeft doen/
leve(re)n Ende [vacat] doen dach van/
rechte bescheyden te compare(re)n alhier inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
ald(aer) de voirs(creven) [vacat] noch p(ro)cur(eur) van/
zijne(n) wege(n) nyet en is geco(m)pareert den/
voirs(creven) geleydden compare(re)nde en(de) trecht/
vort versueken(de) d(er) soe hebben de scepen(en)/
van loven(e) yerst ae(n)gehoirt den voirs(creven)/
ja(n)ne beeren die cleerde bij zijne(n) eede/
de leveri(n)ge en(de) dach bescheydinge voirs(creven)/
gedaen te hebben(e) ter manissen smeyers/
gewesen met vo(n)nisse datmen den/
voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden/
houden zoude? inde macht vand(en)/
voirs(creven) beleyde behalve(n) dat soe v(er)re/
he(n)rick ty(m)merman die co(m)pareerde d(aer)inne/
gericht is dat hij onv(er)let staen soude in/
zijne(n) rechte in sca(m)pno Cor(am) o(mn)ib[(us)] de(m)pto/
pynnock ja(nuar)ii junii xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer