SAL7783, Act: R°366.3-V°366.1 (704 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°366.3-V°366.1  
Act
Date: 1499-06-18

Transcription

2020-07-27 by Willy Stevens
It(em) is voirweerde dat de deylinge der voirs(creven)/
gehuysschen en(de) oic de oude brieve(n) vanden
//
voirs(creven) p(ar)tien van rinten soe v(er)re zij die hebbe(n)/
sullen wordden gestelt ond(er) wet tot behoef/
des voirs(creven) lodewijcx Te dier meyni(n)gen soe/
verre e(n)nige van dien afgeleet wordden/
datmen de penni(n)gen van dien afleggen(e)/
wed(er) sal applice(re)n tot gelijken rinten/
die deselve gehuysschen den voirs(creven) lod(ewijck)[e]/
sullen moeten ypothice(re)n voir sijn voirs(creven)/
pachten op dat hem belieft behalve(n) datme(n)/
den selven gehuysschen altijt d(aer)mede sal/
behulp doen om tott(er) betalinge(n) te comen(e)/
vand(er) loopend(er) rinten soe v(er)re zij dier/
behoeven op de caucie die wed(er) te bringen(e)/
Coram eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer